Trang trí tiệc cưới ngoài trời Elegant Suites – NT 26

Trang trí tiệc cưới ngoài trời Elegant Suites – NT26 là sản phẩm trang trí tiệc cưới cao cấp ngoài trời của Tiffany Wedding & Event.

Bride & Groom: Quang Vinh & Hoàng Yến
Date: 28.03.2020
Venue: Elegant Suites
Decoration: Tiffany Wedding & Event
Wedding Flowers: Tiffany Flowers