Trang trí tiệc cưới ngoài trời InterContinental Landmark72 – NT27

Trang trí tiệc cưới ngoài trời Elegant Suites – NT26 là sản phẩm trang trí tiệc cưới cao cấp ngoài trời của Tiffany Wedding & Event.
Bride & Groom: Giang & Đức
Date: 28.03.2021
Venue: InterContinental Hanoi Landmark72
Decoration & Coordination: Tiffany Wedding & Event
Wedding Flowers: Tiffany Flowers
Photo: Tada Wedding Film